Portofoliu

Va oferim servicii de proiectare, consultanta si asistenta tehnica, pentru urmatoarele obiective:

- drumuri

- alimentare cu apa si irigatii

- canalizare si statii de epurare

- instalatii si retele electrice

- instalatii si retele termice

- constructii civile, comerciale si industriale

- sere, solarii, parcuri, spatii verzi, locuri de joaca

- valorificare resurse regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi - proiecte

- realizare structuri de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala- proiecte

Aria de consultanta a firmei:

- Intocmire studiu de prefezabilitate

- Intocmire studiu de fezabilitate

- Intocmire proiect tehnic

- Intocmire plan de afaceri

- Realizare de expertize tehnice

- Proiecte pentru detalii de executie (DDE)

- Proiecte pentru obtinerea autorizatiei de construire (PAC)

- Proiecte pentru obtinerea autorizatiei de demolare (PAD)

- Proiecte pentru urbanism si amenajarea teritoriului - PUG, PUZ, PUD

- Documentatie pentru obtinerea Certificatelor de Urbanism

- Documentatie pentru obtinere avize si acorduri

- Studii geotehnice

- Studii hidrogeologice

- Studii topografice

Tipuri de clienti:

- Autoritate publica locala

- Autoritate centrala

- Consilii Judetene

- ONG-uri

- IMM-uri

- Intreprinderi mari

- Persoane fizice

- Persoane juridice