Portofoliu

Aria de consultanta a firmei este urmatoarea:

- Intocmire cerere de finantare

- Intocmire studiu de fezabilitate

- Intocmire dosar de achizitie

- Intocmire plan de afaceri

- Intocmire memoriu tehnic

- Intocmire dosar de cerere de plata/rambursare

Tipuri de clienti:

- Autoritate publica locala

- Autoritate centrala

- Consilii Judetene

- ONG-uri

- IMM-uri

- Intreprinderi mari

- Persoane fizice

- Persoane juridice