Domenii de activitate

ARHITECTURA-PROIECTARE // CADASTRU-TOPGRAFIE // MASURARI ELECTRICE

Va oferim urmatoarele servicii de arhitectura - proiectare:

Studii de prefezabilitate, fezabilitate si proiecte pentru :
- constructii civile, comerciale si industriale
- sisteme de gestionare eficienta a deseurilor
- obiective de investitii in infrastructura de transport, autostrazi, drumuri si poduri, cai ferate, alimentare cu apa si irigatii, canalizare si statii de epurare
- parcuri, spatii verzi, locuri de joaca
- instalatii si retele termice
- instalatii si retele electrice

Proiectele se executa pentru toate fazele precum:
- proiecte pentru detalii de executie (DDE),
- proiecte pentru obtinerea autorizatiei de construire (PAC),
- proiecte pentru obtinerea autorizatiei de demolare (PAD),

De asemenea se executa:
- proiecte pentru urbanism si amenajarea teritoriului - PUG, PUZ, PUD
- documentatie pentru obtinerea Certificatelor de Urbanism
- documentatie pentru obtinere avize si acorduri

Va oferim urmatoarele servicii de cadastru- topografie:

Servicii de cadastru:

- Lucrari de cadastru si intabulare pentru apartamente, case si terenuri intravilan si extravilan
- Parcelari, dezmembrari si comasari de terenuri intravilane si extravilane
- Planuri de situatie (in format digital si analogic) avizate de OCPI in scopul executarii de proiecte pentru diferite investitii (PUG, PUZ, PUD, constructii, restructurari, amenajari, trasee electrice, alimentari cu apa, canalizari, drumuri, etc.)

Pentru a realiza documentatia de cadastru si intabulare sunt necesare urmatoarele acte:
- Actul de proprietate al imobilului (Contract de Vanzare - Cumparare, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie, Titlu de proprietate, etc.) - in copie legalizata la notariat
- Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara a sectorului/ localitatii de care apartine imobilul - in original
- Actul de indentitate al proprietarului/proprietarilor - in copie
- Certificat de nomenclatura stradala sau adeverinta de la primarie- in copie
- Cerere tip completata si semnata de proprietar - pusa la dispozitie de catre expertul autorizat
- Declaratie tip privind identificarea limitelor proprietatii pentru care se executa masuratorile - pusa la dispozitie de catre expertul autorizat
- Cerere tip de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de catre expertul autorizat
- Anexa 5 si 6 (sau 17) (pentru case) - de la Primarie
- Foaie de avere semnata si stampilata de Asociatia de locatari (pentru apartamente) - pusa la dispozitie de catre expertul autorizat

Servicii de topografie:

- Intocmim ridicari topografice pentru terenuri intravilan si extravilan, cat si in scopul executarii de proiecte pentru diferite investitii (PUG, PUZ, PUD, constructii, restructurari, amenajari, trasee electrice, alimentari cu apa, canalizari, drumuri, etc.)
- Intocmim retele geodezice GPS
- Ridicari topografice pentru documentatii topo-cadastrale necesare pentru trasari si nivelmente pentru obiective civile, edilitare, industriale si silvice

Va oferim servicii de masurari electrice pentru urmatoarele incercari autorizate:

- masurea rezistentei de dispersie
- masurarea rezistivitatii solului
- masurarea tensiuniilor de atingere si de pas
- masurarea transmiterii tensiunilor periculose prin obiecte metalice lungi
- verificarea continuitatii legaturilor in ramificatii conform autorizatiei ISC nr. 2255 - LABORATOR DE INCERCARI ELECTRICE GRAD II - S.C. TOPGES PROIECT S.R.L. - Standard de referinta SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007.