Domenii de activitate

SERVICII DE CONSULTANTA DE SPECIALITATE OFERITE PENTRU:

-Identificarea posibilitatilor de finantare conform nevoilor clientilor;
-Analiza economico-financiara a clientului si stabilirea eligibilitatii acestuia;
-Intocmirea dosarului de finantare ce presupune executarea urmatoarelor lucrari, in functie de tipul de investitie:
-Intocmire Studiu de Fezabilitate / D.A.L.I (daca proiectul prevede constructii) sau
Intocmire Memoriu justificativ (daca proiectul nu prevede constructii);
-Intocmire documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism (daca proiectul prevede constructii);
-Intocmire documentatii pentru obtinere avize necesare proiectului;
-Intocmire Plan de afaceri;
-Intocmire Analiza cost-beneficiu;
-Redactare Cerere de Finantare;
-Intocmire Anexe ce trebuie atasate proiectului;
-Multiplicare, scanare si legare proiect;
-Asistarea responsabilului legal la depunerea proiectului;
-Intocmirea raspunsurilor la clarificari / lamuriri suplimentare;
-Elaborare dosare de achizitie conform procedurilor necesare implementarii;
-Intocmire dosar de cerere de plata / rambursare;
-Implementarea proiectelor.