Calitate-Mediu

CALITATE - MEDIU - SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

Organizatia noastra TOPGES PROIECT S.R.L. este certificata pentru urmatoarele sisteme de management ISO:

Sistemul de Management al calitatii certificat conform SR EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) - Pentru domeniile: Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea - Certificat seria C Nr.: 1205

Sistemul de Management de Mediu certificat conform SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) - Pentru domeniile: Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea - Certificat seria M Nr.: 1108

Sistemul Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale certificat conform SR OHSAS 18001:2008 (BH OHSAS18001:2007) - Pentru domeniile: Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea - Certificat seria S Nr.: 1084

Aici puteti viziona certificarile »

Managementul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale constituie pentru noi, parti integrante ale planificarii afacerilor, luarii de decizii, pana la executie si tratarea reclamatiilor. In vederea atingerii acestor scopuri, TOPGES PROIECT S.R.L., adera la urmatoarele principii:

SATISFACEREA CERINTELOR CLIENTILOR, ANGAJATILOR, INSTITUTIILOR COMUNITATII SI A ACTIONARILOR.

Ne preocupam sa identificam si sa satisfacem intr-o cat mai mare masura aceste cerinte si sa adaptam functionarea companiei in functie de aceste cerinte.

IMBUNATATIREA CONTINUA A ACTIVITATII NOASTRE

Masuram si monitorizam in mod regulat performantele sistemului de management al calitatii si mediului si vom actiona permanent in scopul imbunatatirii acestora.
TOPGES PROIECT S.R.L., se procupa sa imbunatateasca in mod continuu performantele sistemului de management al calitatii si mediului, cat si performantele de calitate si mediu ale organizatiei ca si intreg. Politica sa se actualizeaza de cate ori este necesar, pentru a fi adecvata cu noile cerinte aparute si modificarile din organizatie. Managementul de la toate nivelurile este responsabil de comunicarea si conformarea cu politica a tuturor angajatilor, si de disponibilitatea pentru clienti si publicul interesat.

EFICIENTA ECONOMICA PRIN CALITATE

Dorim sa crestem calitatea serviciilor pe care le oferim, concomitent cu minimizarea costurilor. Pentru aceasta, investim in calitate prin construirea si imbunatatirea continua a unui sistem de management integrat calitate-mediu conform prevederilor standardelor SR EN ISO 9001:2008 "Sisteme de management al calitatii. Cerinte", SR EN ISO 14001 : 2005 Sisteme de management de mediu - Specificatii si ghid de utilizare.

DEZVOLTAREA PROFESIONALA CONTINUA A PERSONALULUI

Angajatii nostri reprezinta resursa cea mai de pret pe care o avem. Investim in dezvoltarea profesionala si in dezvoltarea competentelor angajatiilor nostri cu convingerea ca investim in viitor.
Directorul General impreuna cu Responsabilul calitate-mediu isi asuma intreaga responsabilitate pentru realizarea unui management al calitatii performant, asigurand conditiile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. Totodata, fiecare angajat este raspunzator pentru calitatea muncii sale.

CONFORMAREA LA PREVEDERILE LEGALE, PREVEDERILE SPECIFICE SI CODURILE DE BUNA PRACTICA IN DOMENIIILE IN CARE ACTIVAM.

TOPGES PROIECT S.R.L. identifica si se conformeaza cu legile aplicabile si la alte cerinte din domeniul mediului, calitatii, sanatatii si securitatii ocupationale pe care le respecta si le implementeaza in mod voluntar. Compania noastra implementeaza si mentine proceduri, in vederea asigurarii conformitatii. De asemenea sustine programe adecvate de instruire de conformitate cu cerintele legale si alte cerinte, cat si cu procesele sistemului managementului calitatii si mediului, in vederea indeplinirii programelor de calitate si de mediu.
Toti angajatii isi asuma responsabilitatea in implementarea acestor programe si in mentinerea sistemului de calitate in conformitate cu SR EN ISO 9001(ISO 9001:2008). si a sistemului de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004).
Constituie o prioritate sa asiguram protectia angajatilor nostri si a comunitatii din care facem parte, prin reducerea riscului accidentelor si mentinerea pregatirii pentru situatii de urgenta si a capacitatii de raspuns.

PREVENIREA POLUARII PRIN MONITORIZARE PERMANENTA A TUTUROR PROCESELOR SI APLICAREA CELOR MAI BUNE METODE DE OPERARE A ECHIPAMENTELOR - DEZVOLTAREA PROCESELOR DE EVALUARE A PERFORMANTELOR DE MEDIU SI IMBUNATATIREA CONTINUA A PARAMETRILOR DE MEDIU SPECIFICI

Asiguram prevenirea poluarii, cat mai complet si eficace in intreaga companie. Urmarim imbunatatirea calitatii mediului prin minimizarea emisiilor in aer, apa si sol, prin reducerea deseurilor de orice natura si reducerea consumului de resurse naturale.

TRANSPARENTA INFORMATIEI SI COMUNICAREA

TOPGES PROIECT S.R.L. pune la dispozitia angajatilor, furnizorilor, clientilor si societatii civile, cat si autoritatilor, informatii cu privire la performanta sistemului de management al calitatii si mediului si sustine activitatile cu impact pozitiv asupra mediului.